لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

دانلود زیرنویس Anaconda

دانلود زیرنویس فیلم Anaconda

  • سال: 1997
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Anaconda.1997.720p.alichila   ali.chila
:تایپ مجدد و تصحیح و تکمیل ترجمه سید علی کشاورز 
Farsi/Persian Anaconda.1997.1080p.alichila   ali.chila
:تایپ مجدد و تصحیح و تکمیل ترجمه سید علی کشاورز 
Farsi/Persian Anaconda 1997 bluray   amirhosseinmonsefi
 

View all available subtitles (all languages)